Stockfisch

David Munyon – More Songs for Planet Earth CD

79,00 zł
Weź leasing teraz

David Munyon kontynuuje swój wkład w tworzeniu „księgi pieśniarzy”: 12 dotąd niepublikowanych piosenek z sesji w Northeim w latach 1996 i ’97.